Tre affischer för kampanjen Don´t be such a boomer

Motivation Hope

48h reklamprojekt

Skarpt uppdrag för organisation

Min roll: Art Director och formgivare.

Uppgift: Skarpt uppdrag. Skapa en kampanj för en idéell organisation på 48 timmar och därefter pitcha denna. Kampanjen hade en fiktiv budget på 20.000 för produktion av kampanjmaterial (arbetstid ej inräknat).

 

Organisation: Motivation Hope är en organisation belägen i Borlänge, som arbetar för att skapa gemenskap bland tjejer i segregerade områden och har som mål att bygga broar till nya kontakter i arbetslivet.

 

Koncept: Var inte en boomer, våga ta klivet från dåtiden in i framtiden tillsammans med framtidstjejerna. Med driv, engagemang, mod och mycket glädje inspirerar dessa kvinnor varandra, och alla andra, till att våga tro på en framtid där alla får plats.

Kampanjen Don’t be such a boomer syftar till att öka kännedomen om Motivation Hope som organisation och bredda målgruppen. En boomer är ett uttryck för en människa som är traditionell och inrutad, lite fördomsfull och som sällan testar nya saker. Framtidstjejerna är raka motsatsen, en framtidstjej är full av nyfikenhet och vilja, någon som vågar testa och peppar andra att göra detsamma.

 

Enheter: Affisch, flyer, rollup, klistermärken, fjärilar och godis.

Programvara: InDesign, Illustrator, Photoshop.

Kampanjens alla delar

synligheten samt godis att bjuda på. För lite mer information och kontaktuppgifter skapades en flyer. Denna kunde delas ut på stan, via skolor eller vid andra tänkbara tillfällen.

Klistermärken och fjärilar var delar av en guerillaaktivitet. Klistermärkena kunde delas ut till ungdomar som kunde använda dem själva och fästa dem där det önskades. De små fjärilarna skulle placeras ut över stan; på bilar, cyklar, bänkar eller andra passande ställen för att sprida den information som de bär.

Motivation Hope behövde i första hand bli mer aktiva i sina sociala medier. Där finns möjligheten att kommunicera och interagera med sina följare för att öka kännedomen och intresset för dem som organisation.

 

Affischer togs fram för att sättas upp vid angivna affischeringsplatser på stan samt vid skolorna för att synas offentligt. För att nå ut till fler unga tjejer och allmänheten i Falun och Borlänge var det även viktigt att finnas på plats på de skolor och gymnasium som finns i områdena samt hålla egna event. Till detta skapades två roll up för att öka

Från skissblocket

Vi ville skapa positiv och härlig kampanj där vi kunde ta tillvara på Motivation Hope’s livfulla anda och mod, vilket vi har arbetat med i uttryck och färgval. Vi har också arbetat med fjärilen som står för hoppet och frihetskänslan som Framtidstjejerna vill frambringa.